Rozwój działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych

ue-logo-gotobrand

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt.

„Rozwój działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych”
w ramach działania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej SatRevolution S.A., zwiększenie rozpoznawalności marki i ugruntowanie pozycji spółki jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 662 313,36 PLN
Wkład Funduszu Europejskich: 552 670,00 PLN

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym

ur-logo-dolnyslask

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt.

„Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym” w ramach Działania 1.2: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 78 904,50 PLN
Wkład Funduszu Europejskich: 54 527,50 PLN

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym

UE

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA

we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekty pn. „Opracowanie i produkcja nanosatelitów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 6/Kvarko z dn. 20 marca 2018 r.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 400 000,00 PLN
Łączna kwota projektu: 3 000 000,00 PLN