Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

SatRevolution  S.A.
ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław 

Stany Zjednoczone

388 Market Street (Suite 1300)
San Francisco, CA 94111

+48 533 325 851
contact@satrevolution.com

Dane firmy:
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000635795

Wysokość kapitału zakładowego: 210 000,00 zł i kapitału wpłaconego 210 000,00 zł

NIP: 8943081944